Kungabesök

När Karl XV bytte hästar i Eke och blev trampad på tårna av farfars mormors farbror.

KarlXV

Målningen föreställer Karl XV (1826-1872), kung av Sverige och Norge från 1859. Han vistades på Bäckaskog slott i nordöstra Skåne varje sommar från 1845 till sin död.

Följande stycke är hämtat från ett av de brev som min farfars mormors far Johannes Danielsson skrev till sin son i Amerika (mer om breven under Amerikabrevet). Bror Gustaf nedan är Johannes bror, Gustav Danielsson (1790-1876), hemmansägare i den andra halvan av Eke Klockaregård, Dädesjö. Daniel är troligen Johannes son (född 1835) som emigrerade till Minnesota några år senare. Brevet är skrivet hösten 1860:

…Såsom en märkvärdig nyhet kan jag nämna att H.M. konung Carl XV reste från Stockholm till Beckaskog i Skåne, den 14 sistledne Juli från Eksjö åt Braås om Eke der hästombyte skedde vid vägskälet midtemot Johan Isaksons och vidare åt Wexiö och Elmhult. Han var endast åtföljd av ordonansofficer, adjutant och lifmedicus, således blott 2 wagnar. För honom åkte blott länsman, efter en och kronofogden efter två hästar. Det är en lång, rak, fyllig karl med svart skägg. Han behagade stiga ur vagnen, gå till de 2 herrarna som åkte i andra vagnen och tala med dem några minuter. När han steg ur sin vagn tyckte han troligen att bror Gustaf, som hölls med att sätta för sin märr på frånsidan, ej förspände allt riktigt, hvarföre han gick fram ett steg och sade någonting, som dock ingen hörde, ej en gång Gustaf, som är lite döf. Han rättade dock felet hvarefter han, som ej visste om kongen, steg baklängs och trampade kongen på tårna. Denne gick då som sagt är till andra vagnen. Wi hade byggt en äreport klädd med granris, mycket folk var samlat, men i Wexiö det stora kostnader voro gjorde, var också överfylld med folk. Deres Maj.ter konung och Drottningen äro krönte i Stockholm och Trondheim i sommar. Wid förstnämde tillfälle var äfven Daniel, som han skrifvit, i Stockholm och åsåg procissionen…