Välkommen!

Här finns min släktforskning presenterad. Min fars släkt kommer från Småland och min mors från södra Skåne. Några grenar går till Västergötland och en går ända bort till Skottland. Som längst har jag kommit till slutet av 1400-talet. Bilden ovan är från ca 1917 och visar min farfar Anton Gustavsson (överst) med föräldrar och syskon.

Några av de församlingar som förekommer mest:
Småland: Drev, Dädesjö, Eke, Herråkra, Hjälmseryd, Hornaryd, Lenhovda, Sjösås och Tolg.
Skåne: Börringe (Gustav), Gärdslöv, Lemmeströ, Skurup, Slimminge, Svedala, Valleberga och Östra Klagstorp.

Släktnamn från Småland (adlade grenar inom parentes):
Baaz (Ekehielm, Leijonhielm), Berglund, Bergman (Bergenadler, Berghman), Bång, Gahm, Hammar, Holmbeck, Humble, Hyltén/Hyltenius (von Hylteen, Silfvercrantz, Silfverskiöld), Iflander (Segerstråle), Komstadius, Krok (Gyllenkrok, Lagerkrook), Lohm, Oos/Osaengius (Osenhielm), Sierman (Stiernmarck), Sjöbring, Ternerus, Wederborg, Wennberg, Wising och Ölander.

Släktnamn från Skåne: Schön
Släktnamn från Skottland: Wedderburn

Några ingifta eller mer avlägsna släktnamn:
Branting, Drufva, Hägerflycht, Kiellman, Leijondahl, Rappe, Runnevald, Ulfsax och Wickelgren.

Hela min släktforskning finns sammanställd i Släktarkivet, där man via länkarna högst upp finner en fullständig förteckning över de namn och platser som förekommer.