Anders Trulsson

En skånsk bonde och mjölnare på 1600-talet.

Gravsten

Ovanstående gravsten på kyrkogården i Skurup är lagd i slutet av 1600-talet över Anders Trulsson (morfars mormors morfars farmors mormors morfar) och hans hustru Anna Trulsdotter (morfars mormors morfars farmors mormors mormor). Texten, som numera är svårläst, lyder:

HER VNDER HVILER DEN SALIGE MAN ANDERS TRÖLSEN SOM DÖDE HER I BYEN ANNO 1696 DEN 6 FEBRVARY ID HANS ALDER 70 AR. GVD GITVE HONOM EN GLÅDELIG OPSÅNDELSE PÅ YTTERSTA DAGEN. MEMENTO MORI ATS ATD.” ”HER VNDER HIVLER DEN S QVINDER ANNE TRÖLS DATTER SOM DÖDE HER I BYEN AAR 1692 DEN 14 MAII I HENDIS ALDERS 70 AAR. GVD GIVE HENDEN GLEDELIG OPSTANDELSE.

Anders Trulsson föddes omkring 1625. Han dyker upp i källorna på 1650-talet och hans liv går därefter går att följa rätt bra fram till hans död den 6 februari 1696. Nedanstående text bygger på uppgifter från Helmer Frennings släktutredning i Släkt och Hävd 1972 s.105, och från släktforskaren och författaren Peter Larsson i Ystad.

Bodde hela 1650-talet i Skurups by, där han enligt decimantjordeboken 1651 och mantalslängden 1658 brukade ett helt frälsehemman. År 1662 bodde han i Svenstorps socken, där han troligen endast i 3 års tid brukade kyrkans annexhemman, vilket därefter övertogs hans styvson. I Ystads byting 5/10 1668 finns uppgiften att Anders Trullsen i Skurup har sålt en anpart i Sal. Lauridts Olufsens gård i Ystad till Kongl. Majts byfogde i Ystad Christen Jensen, vilken anpart han anammat d. 20 nov. 1651 i betalning av Sal. Lauridts Olufs’. Likaså har Nils Andersen i Särslöv sålt sin anpart i samma gård till Christen Jens och som han bekommit på samma sätt som Anders Truls. Det kan röra sig om utlånade pengar där Lauridts Olufs pantsatt sin gård till de ovannämnda men kan också vara arv. 1670 återfinns han som mjölnare i Munkamölla, Hassle-Bösarp socken. Kvarnen beskrivs 1671 (s.74 i Skurups och Hassle-Bösarps historia, 1969) som välbyggd, gångande mest hela året med 1 hjul. Den 12 juli 1674 stadde Anders Trulsson kronokvarnen Persemölla i Svenstorps socken och den 23 februari 1675 erhöll han städja på den kronojord i Ölöv som brukats till Persemölla (Tingsboken 17/1 1676). Hösten 1675 flyttade han vid Mickelsmäss från Munkamölla till Persemölla. Redan påföljande år torde han ha överlämnat Persemölla till dottern Arna och hennes man. Anders Trulsson återfinns 1684-91 tillsammans med sonen Truls som mjölnare i Rödemölla i Svenstorps socken och flyttade 1691/92 med honom till Skurups by, där han 1692 bodde inhyses på dennes hemman. Gift första gången 1648/50 med Arna, som troligen dog hösten 1655.

Hustrun Anna Trulsdotter föddes omkring 1623. Hon gifte sig första gången omkring 1643 med Weste Thickessen. Han var åbo på en hel gård i Skurups by 1651. De fick sonen Thicke Westessen (1645-1719), åbo i Lindby, Svenstorp och senare i Sandåkra, Skurup. Weste Thickessen dör den 5 augusti 1655. Anna gifter om sig i Skurup den 24 februari 1656 med Anders Trulsson. Sju barn till dem är kända, varav den ende sonen Truls Anderson blev nämndeman. Mer om honom finns att läsa i Släktarkivet. Anna Trulsdotter dör den 14 maj 1692.

Källor: Gravstensinventering SSHFF, Trelleborg; Släkt och Hävd 1972 s.105 (Helmer Frenning); Peter Larsson, Ystad; Skurup C:1 s.2, 59; C:2 s.31, 33.