Assar Nilsson

Riksdagsman från Svedala på 1700-talet.

Assar Nilsson (mormors farmors farfars farfar) föddes den 12 december 1710 i Roslätt, Svedala. Föräldrarna var åbon Nils Olufsson (död 1732) och Karna Olufsdotter (1684-1759). Hans äldsta kända förfäder var hans farfar och farmor Olof Assersen (1605-1666) och Ellina Jonsdatter (1620-1668). Olof Assersen föddes ca 1605 i Trelleborg, blev student vid Köpenhamns universitet 1626 och kyrkoherde i Västra Kärrstorp och Glostorp 1638. Hans son Assar Olsson (1649-1699) blev kyrkoherde i Västra och Fru Alstad. Den grenen av släkten tog sig namnet Ahlström.

Assar Nilsson blev kronobonde i Östra Svenstorp nr.1, Svedala efter sin far och senare även nämndeman vid Vemmenhögs häradsrätt. Bilden visar hans namnteckning från svärmoderns bouppteckning 1750.

Den 11 november 1753 utsågs han (tillsammans med Pär Jönsson från Bosarp) till representant för kronobönderna i Svedala socken i striden mot friherre Carl Georg Siöblad på Marsvinsholm och Lindholmen. Denne ville köpa alla kronohemman i Svedala socken från kronan, något som bönderna inte ville gå med på. Dessa ville i stället själva köpa sina gårdar från kronan. Det hela blev en riksdagsfråga 1755 och avgjordes först 1761 då bondeståndet fick med sig präster och borgare på sin sida och vann striden. Assar Nilsson hade rest upp till riksdagen i Stockholm hösten 1760 med riksdagsfullmakt från Oxie, Skytts och Vemmenhögs härader. P.g.a. vissa oklarheter (bl.a. fanns det redan en representant med fullmakt från Oxie och Skytts härader) kunde han tillträda sin plats som riksdagsman först den 25 maj 1761 (som representant för allmogen i Vemmenhögs härad) och satt där till riksdagens slut året efter. Han var den första riksdagsmannen från Svedala socken. Följande stycke är ett citat från boken Svedala genom tiderna (Svedala Kommun, 1981):

Assar Nilsson synes inte ha deltagit i senare riksdagar under 1760- och 1770-talen. Han avled den 7 oktober 1778, enligt Svedala församlings död- och begravningsbok 68 år gammal. Därmed gick en av socknens märkesmän ur tiden. Utan tvivel hade bönderna gjort ett gott val när man i november 1753 utsåg nämndemannen Assar Nilsson från Svenstorp i Svedala socken till att föra sin talan. Bl.a. hans envetna arbete medföljde att bygdens folk blev sina egna och man på ett helt annat sätt kunde planera inför framtiden.

I samband med ovanstående strid upprättades 1753 en skattevärdering av hemman och gatehus i Svedala socken. Där finns följande beskrivning av Östra Svenstorp nr.1: ”Två vångar ihopa med tillgränsande St Svedala ägor, den tredje instängd för sig från Däfvelstorp. Skog endast av ale. Torv till husbehov. Ett gatehus på ägorne. Trädgård med fruktträd norr om gården och humlegård med 30 stänger öster om, inhägnad med stengärdesgård. 4 goda längor.” Det är troligen den gård i Svedala och häradet som längst varit i samma släkts ägo, med säkerhet sedan 1661, då Nils Ibson betalade landgille (arrende) för gården i form av smör och spannmål. Bilden visar mangårdsbyggnaden på 1940-talet, uppförd 1845 (från Svenska Gods och Gårdar).

Assar Nilsson var gift med Elna Andersdotter (1723-1798) och de fick fyra barn tillsammans. Sonen Olof Roth gick ett tragiskt öde tillmötes, se under Dödsdömda samt i Släktarkivet. Fadern slapp som tur var uppleva detta, då han hade avlidit året innan.

Det mesta av ovanstående är hämtat från boken Svedala genom tiderna (Svedala Kommun, 1981). Övriga källor: Lunds stifts herdaminne; Förteckning över bondeståndets ledamöter vid riksdagarna 1710-1800 (Ludvig Mårtensson, 1937); Vemmenhögs HR, bouppteckning 1779-01-04; Svedala Katekismilängd 1742; Svedala C:1; F:1; Markus Gunshaga.