Notiser

Några fler intressanta personer ur släktarkivet.

Anders Jönsson till Årnäs och Hov (död ca 1524-29)
ff ff mm mm fm mf mf fm far
Väpnare och stamfader till adliga ätten Oxe. Hade Aranäs (Årnäs) som sin sätesgård i början av 1500-talet. Borgen, vars ruiner syns på bilden nedan (Foto Harri Blomberg), är förebild till Arnäs i böckerna om Arn av Jan Guillou.

Arvid Håkansson (Västgöte) till Hov (ca 1530-1566)
ff ff mm mm fm mf mf far
Dotterson till Anders Jönsson ovan. Adlades av Gustav Vasa på 1550-talet och deltog i hans begravningsprocession från Stockholm till Uppsala 1560. Slottsfogde i Vadstena 1562. Troligen stupad vid Bohus 1566.

Hans Larsson (död ca 1639)
ff ff mm mm fm mm far
Fogde i Västergötland under början av 1600-talet. Innehade Läckö slott 1612-16. Arrenderade Vadsbo härad 1622-35, vilket innebar att han betalade in hela skatten till Kronan, därefter inkasserade han den från bönderna och behöll mellanskillnaden själv. Två av hans söner dömdes till döden för ekonomisk brottslighet, varav den ena, Jost Hansson Falkenstierna, avrättades. Se mer under Dödsdömda.

Håkan Joensson (1607-1666)
ff ff mm mm fm mf
Kornett (lägsta officersgraden) under 30-åriga kriget. Senare slottsfogde i Jönköping och kronofogde i Kronobergs län. Hustrun Cecilia var dotter till Hans Larsson ovan. Sönerna Hans och Arvid adlades Berghman respektive Bergenadler.

Gustaf Berghman (1680-1735)
ff ff mm mm fm kusin
Sonson till Håkan Joensson ovan. Häradshövding, assessor, ägde bl.a. Huseby bruk, Skatelöv. Tillsammans med hustrun Maria Christina Rudebeck (1686-1757) fick han 19 barn, varav ett trillingpar. 14 av barnen överlevde till vuxen ålder.

Jonas Magni (1582-1659)
ff ff mm mm ff mf mf
Kyrkoherde i Gränna, senare på Visingsö. När han tillträdde i Gränna 1619 skrev han i kyrkoboken om det dåliga skick prästgården var i, bl.a. att ”taken dropo som såld”, se nedan (Gränna C:1 s.49, från ArkivDigital). Enligt inskrift på hans gravsten gästades han 7 gånger av Gustav II Adolf. Stenen avbildade även honom och hans hustru i naturlig stolek. Den förstördes när kyrkan brann 1889. Som student blev han ögonvittne till Linköpings blodbad 1600.

Maria Jonsdotter Palmgren (död 1708)
ff ff mm mm ff mf moster
Dotter till Jonas Magni ovan. Inskriven vid Braheskolan på Visingsö 1645 som den första svenska kvinnliga gymnasisten. Ursula Agricola från Strassburg hade skrivits in året innan. Sedan dröjde det ända tills 1780 innan den tredje (och sista) kvinnan skrevs in. Skolan lades ner 1811.

Petrus Wising (1715-1740)
ff ff mm mm fars halvbror
Skeppspräst på Ostindiska kompaniets skepp ”Suecia”. Drunknade då det förliste utanför Orkneyöarna i november 1740 på väg hem från Bengalen i Indien.

Lite fler detaljer om ovanstående personer och källhänvisningar finns i Släktarkivet.