1. ,
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. Z
 26. Å
 27. Ö

Peder i Hevonpää (Jägerhorn af Spurila)

Kön: Man

Personanteckningar

Adliga ätten JÄGERHORN AF SPURILA, nr 114. Finsk frälsesläkt, introducerad 1625. Riddarhusstamtavlorna upptaga, i enlighet med äldre genealogier, gemensamt ursprung för de tre finska ätterna Jägerhorn af Spurila, Jägerhorn af Storby och Jägerskiöld samt uppsätta som stamfader en helt och hållet mytisk person Rötker Ingesson Jagarhorn, som skulle hava levat vid mitten av 1100-talet. Fru J. Ramsay har dock i sitt arbete Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden framhållit, att inga handlingar finnas, som giva stöd för något samband mellan de tre ätterna, vilkas gemensamma vapenbild, jägarhornet, burits av många andra frälsesläkter i Finland. Fru Ramsay har däremot visat, huru riddarhusstamtavlorna med all sannolikhet blivit uppgjorda samt meddelar enligt ännu bevarade urkunder en ätteledning från den verklige Rötker Ingesson, underlagman i Finland 1392-1423, till Claes Kristersson Jägerhorn-Jägerskiöld. - Som Spurila-ätten Jägerhorns förste säkre stamfader kan sättas nedanstående väpnare Peder i Hevonpää. Ätten immatrikulerades 1820-01-22 på riddarhuset i Finland under nr 5 bland adelsman.


TAB. 1. (Rf.)


Peder i Hevonpää, i Pemars socken. Väpnare. Gift med Kerstin (Britta?) Klasdotter, dotter av lagmannen Klas Henriksson (Horn af Kanckas, nr 12).


Barn:

Krister Pedersson. Se Tab. 2.


Margareta Pedersdotter, nunna i Nådendals kloster. Hennes morbroder slottsfogden Krister Klasson (Horn af Kanckas, nr 12) gav Karinkorva i Sagu socken för hennes underhåll till klostret 1517-03-26.


Kerstin Pedersdotter, levde 1566 men icke 1569 och begraven med sin senare man i en stengrav på Kangasala kyrkogård. Gift 1:o med häradshövdingen i Sääksmäki härad, frälsemannen Olof Olofsson, som gav henne ett frälsehemman i Vääksy by i Kangasala socken i morgongåva. Han levde ännu (Medd. av statsarkivarien K. Blomstedt, Helsingfors.) 1525-08-16. Gift 2:o 1526 med slottsfogden på Åbo Jöns Vestgöte, av gammal frälsesläkt, död omkring 1560. (Riddarhusets tabeller (förmedlat av Torgil Jarnling))

Källor

 1. Riddarhusets tabeller (förmedlat av Torgil Jarnling)
.

Skapad av Genney 3.0