1. ,
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. Z
 26. Å
 27. Ö

Jonas Ekedahl ~1669–1707

Kön: Man Levnadsålder: ≈38

Levnadsbana

Föddomkring 1669 Vetlanda1
Gift med
Brita Kiellman (1684–1720)
före 1705 2
Död1707-04-05 Vetlanda3

Personanteckningar

Kyrkoherde i Vetlanda. Beträffande hans tillsättande berättar Växjö stifts herdaminne: "Begärdes upprepade gånger 1698 och 1699 till kh av församlingen. Den omständigheten att befallningsman Lars Kjellman, som kraftigt motarbetat företrädarens utnämning, skulle bliva E:s svärfar synes mycket ha bidragit till att domkapitlet lovad att för Kungl. maj:t rekommendera honom. Förord för E var annars omotiverat, då det bland de sökande funnos flera meriterande, bl a lektor Lindstorphius. Tack vare svärfadern kunde E erbjuda sig att lämna företrädarens änka åtskilliga förmåner, såsom en gård att bebo, 30dlr om året mm." De hade en son Lars, född 1705, som sedermera blev kyrkoherde i Forsheda, Bredaryd och Torskinge pastorat. (Släkten von Löwenadler - dess ursprung och avkomlingar (Stellan Löwenadler, 1989), förmedlat av Carin Bringegård)

Källor

 1. Smolandi Upsalienses IV, nr.1300
 2. Smolandi Upsalienses IV, nr.1300
 3. Smolandi Upsalienses IV, nr.1300
.

Skapad av Genney 2.1