1. ,
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. Z
 26. Å
 27. Ö

Peter Jonas Wickelgren 1751–1811

Kön: Man Levnadsålder: 60

Levnadsbana

Född1751-02-17 Prästgården, Långasjö1
Döpt1751-02-19 Långasjö2
Gift med
Fredrica Susanna Lallerman (1742–1807)
1784-05-07 3
Död1811-07-27 Prästgården, Sjösås4
Begravd1811-08-04 Sjösås5

Personanteckningar

Student vid Lunds universitet 1768. Komminister i Drev 1780, kyrkoherde 1783, prost i Sjösås pastorat 1789, riksdagsman samma år, teologie doktor 1800. Lär först ha varit förlovad med sin halvkusin Vendela Ternerus och begärt att ingå äktenskap 1781. Förbindelsen skall ha brutits av henne, som i stället gifte sig med hans efterträdare som komminister i Drev, Per Berglund. (Växjö stifts herdaminnen; Smålands Nation i Lund 1668-1921 (Carl Sjöström, 1922))


Lär ha varit en både fruktad och hatad prost som ytterst få vågade sätta sig upp mot. "Var det någon, som han var förargad på, så lät han sin svåger Berglund i Drev begrava denne." (Sjösåsboken, del I (Göth, 1948)) En mera positiv bild av honom ges i Växjö stifts herdaminnen, där hans biografi upptar drygt 12 sidor.

Källor

 1. Långasjö CI:2 s.263
 2. Långasjö CI:2 s.263
 3. Växjö stifts herdaminnen
 4. Sjösås C:3 s.762
 5. Sjösås C:3 s.762
.

Skapad av Genney 3.0