1. ,
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. Z
 26. Å
 27. Ö

Anders Osaengius 1640–~1698

Kön: Man Levnadsålder: ≈57

Levnadsbana

Född1640-07-22 1
Dödomkring 1698 2

Personanteckningar

Gymn. i Växjö 1654, student vid Uppsala universitet 1655 och i Åbo 1662. Sterbhuskamrer hos hovintendenten Johan Leijoncrona. (Smolandi Upsalienses III, nr.834)

Källor

 1. Smolandi Upsalienses III, nr.834
 2. Smolandi Upsalienses III, nr.834
.

Skapad av Genney 3.0