1. ,
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. Z
 26. Å
 27. Ö

Jöns Olsson (Baaz) ~1500–1578/1587

Kön: Man Levnadsålder: ≈78

Levnadsbana

Föddomkring 1500 1
Gift med
Ingeborg (–>1588)
2
Dödmellan 1578 och 1587 Gårdsby3

Personanteckningar

Kallas även Jöns Olsson (Halvhjort) och Johannes Olai i källorna. Han var dekan vid Växjö domkapitel på 1520-talet och senare kyrkoherde i Gårdsby, åtminstone till 1573. På 1570-talet var han även domkyrkosyssloman (förvaltare av domkyrkans ekonomi) i Växjö. Han nedtecknade på 1520-talet (ur ett gammalt breviarium) en version av Sigfridslegenden. Reste 1559 till konungen (Gustav Vasa) och anhöll att få Norra Rottne socken lagd till Gårdsby, vilket beviljades. Riksdagsman i Stockholm 1571. Ägde samma år 95 lod silver (1.3 kg), 10 1/2 mark penningar, 5 lispund koppar (42.5 kg), 4 oxar, 12 kor, 20 ungnöt, 27 får, 20 svin, 1 häst, 2 ston samt "barnapenninge och pantasölv" värderat till 73 mark örtug. Hans sigill visar initialerna I O och därunder en sköld innehållande främre delen av en hjort (halvhjort). Nämns sista gången i källorna 1578 som boende vid Växjö hospital. (Släktforskarnas årsbok 2009 s.299-328 (Lars Kenneth Dahlqvist); Släkt och Hävd 1985 s.375-379 (Liss-Eric Björkman); Växjö stifts herdaminnen och dess supplement; Älvsborgs lösen 1571 (Gårdsby))

Källor

 1. Släktforskarnas årsbok 2009 s.318 (Lars Kenneth Dahlqvist)
 2. Släkt och Hävd 1985 s.375-379 (Liss-Eric Björkman)
 3. Släkt och Hävd 1985 s.375-379 (Liss-Eric Björkman)
.

Skapad av Genney 3.0