1. ,
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. Z
 26. Å
 27. Ö

Samuel Bengtsson Komstadius ~1640–1701

Kön: Man Levnadsålder: ≈61

Levnadsbana

Föddomkring 1640 Vrigstad1
Död1701 Ljushult (Vg)2

Se även Smolandi Upsalienses III, nr.879.

Personanteckningar

Student vid Uppsala universitet 1657 och i Åbo 1669. Kompanipräst vid Kronobergs regemente 1673-75. Konsistorienotarie i Göteborg 1683, komminister i Sexdraga (Ä) omkr. 1686. (Smolandi Upsalienses III, nr.879; Växjö stifts herdaminnen)

Källor

 1. Smolandi Upsalienses I, nr.218
 2. Smolandi Upsalienses I, nr.218
.

Skapad av Genney 3.0