1. ,
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. Z
 26. Å
 27. Ö

Johan Bengtsson Komstadius –1675

Kön: Man

Levnadsbana

Gift med
Elisabet Broddesdotter (–1733)
1

Styvsyskon.

Död1675 Reftele2

Personanteckningar

Student vid Uppsala universitet 1653. Huspredikant hos Georg Gyllenstierna 1665, kyrkoherde i Reftele 1672. (Smolandi Upsalienses III, nr.780)

Källor

 1. Smolandi Upsalienses III, nr.780
 2. Smolandi Upsalienses III, nr.780
.

Skapad av Genney 2.1