1. ,
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. Z
 26. Å
 27. Ö

Bengt Jönsson (Baaz) –1600

Kön: Man

Levnadsbana

Gift med
Brita Ersdotter (–1601)
omkring 1580 1
Död1600 Gårdsby2

Personanteckningar

Kallas även Bengt Jönsson (Baas) och Benedictus Johannis i källorna. Kyrkoherde i Gårdsby 1574-1600. Han besökte konungen (Johan III) 1586 och var riksdagsman i Uppsala 1594. Ägde år 1600 12 oxar, 4 stutar, 1 tjur, 20 kor, 20 får, 6 lamm, 7 hästar samt 150 lod silver (2 kg). Samma år sådde han 20 tunnor spannmål. Hans söner lät år 1628 lägga en gravsten över honom på kyrkogården i Gårdsby, som ännu finns bevarad. Dock har den på senare år hamnat på avvägar. Hans vapen visar en gren med tre uppåtväxande ekollon, troligen syftande på prästgården Ekesås i Gårdsby där han var bosatt. Strax efter hans död år 1600 drabbades Ekesås av en eldsvåda. Enligt vissa källor skall han ha varit gift två gånger. (Släktforskarnas årsbok 2009 s.299-328 (Lars Kenneth Dahlqvist); Släkt och Hävd 1985 s.375-379; Smolandi Upsalienses I, nr.26; Växjö stifts herdaminnen)

Källor

 1. Släktforskarnas årsbok 2009 s.310 (Lars Kenneth Dahlqvist)
 2. Växjö stifts herdaminnen
.

Skapad av Genney 3.0