1. ,
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. Z
 26. Å
 27. Ö

Per (Peter) Johansson 1805–1825

Kön: Man Levnadsålder: 19

Levnadsbana

Född1805-03-25 Axaryd, Hjälmseryd1
Döpt1805-03-31 Hjälmseryd2
Död1825-02-03 Axaryd, Hjälmseryd3

Drunknad.

Begravd1825-02-27 Hjälmseryd4

Personanteckningar

Döpt till Per, senare kallad Peter. Tillförordnad Fjärdingsman. (Hjälmseryd C:4 s.481)


"Den 3 februari omkom vådligen på en svag is Drängen Peter Johansson i Axaryd, då han på morgonstunden bittida skulle öfver så kallade Stora sjö, såsom tillförordnad fjerdningsman, stadd i upbörds-ärender af krono-räntor, skulle gå till Brohult och så vidare till några flera ställen i des upbörds-district.


Som denna yngling all tid gjort sig känd för nykterhet, stadga och ordentlighet, blefvo dess föräldrar mycket upmärksamma därpå, att han icke i god tid på aftonen, efter hvad han vid bortgåendet från dem bestämt sin hemkomst, afhördes efter förgäfves och slutligen orolig väntan till kl. imellan 10 och 11 på quällen, gick Fadern ut att höra efter den dröjande sonen, sökande först efter honom i Brohult, där han fick det bedröfliga svaret af alla, att sonen icke hade där varit. Straxt anade Fadern detta svåra olycks-öde, som ... ock i sjelfva värket inträfat, men gick likväl, medan han var ute, till flera af de ställen den sonen sagt sig skola besöka, dock blefv all efterfrågan utan önskad följd.


Nedsänkt i djupaste sorg och smärta kom Fadern åter hem fram på andra dagen, där han med den öma Modern, Barn och Mågar delade delade den hjertligaste bedröfvelse. Därpå anställdes med största flit och sorgfällighet af Mågarna, ... gårdboer och grannar, eftersökningar på den sjön der han förmodades hafva gått öfver, såsom då ...tiden nyttjad och bevandrad, men ändamålet gick förfeladt. Dessa försök förnyades sedermera dagligen med mer och mindre folk, då det ändtl. lyckades att få Peter Johansson den 22 Febr. i samma vak funnen, i hvilken man trott honom hafva drunknat. Han blef med en Båtshake fattad och updragen. Denne yngling som alltid fört en utmärkt stilla och anständig vandel, blef efter därom gjord vederbörlig anmälan, den 25 Febr Christeligen begrafven. Han var nära 20 år gammal." (Hjälmseryd C:4 s.481)

Källor

 1. Hjälmseryd C:3 s.373
 2. Hjälmseryd C:3 s.373
 3. Hjälmseryd C:4 s.481
 4. Hjälmseryd C:4 s.481
.

Skapad av Genney 3.0