Personakt

Thore Svensson


Barn med ?

Barn:
Giurdo Wickelgren (1646 - 1693)
Sven Thorsson

Noteringar

Skattebonde i Saxagård, Väckelsång. "Hade 9 barn som blev vitt spridda." (Svenska Släktkalendern 1938 (Wickelgren))