Personakt

17372 Lars Torstensson


Barn med ?

Barn:
8686 Hans Larsson (- <1639)

Noteringar

Häradsskrivare och fogde i Dalsland, bosatt på Kambol, Bolstad. (Fogden från Karleby och hans äregirige son - Tillägg (Åke Möller, 2000))