Personakt

34721 Sisla Uggla


Barn med ?

Barn:
17360 Peder Krok

Noteringar

Enligt ett kungligt brev daterat den 27 september 1578 får hennes barnbarn kyrkoherden i Hallaryd Gudmund Petri tillbaka en gård som hans farmor Sissa Uggla (Sisla Ugla) och hennes syskon skänkt till Skatelövs kyrka ca.1538. (Anbytarforum (Krook), Niclas Rosenbalck (SmH 1579:13B, f 4r-4v; kungliga brev); Elgenstierna, "Svenska adelns ättartavlor" (supplement))

Finns även omnämnd i nedanstående källa (under Gyllenkrok) som farmor till Gudmund Petri och kallas där Sissela Ugla. Där nämns även en Gudmund Ugla, ärkedjäkne i Växjö 1478, som en eventuell släkting till henne. (Svenska Män och Kvinnor - Biografisk Uppslagsbok (1942-55))